head_bg

Znalost pryskyřice pro výměnu kationtů

SUK6`[YHY5PWF~P7Y6}OBFH

Kationtoměničové pryskyřice se používají k léčbě hyperkalémie zrychlením ztráty draslíku ve střevě, zejména v souvislosti se špatným výdejem moči nebo před dialýzou (nejúčinnější způsob léčby hyperkalemie). Pryskyřice sestávají z agregací velkých nerozpustných molekul nesoucích fixní negativní náboje, které volně vážou kladně nabité ionty (kationty); tyto se snadno vyměňují s kationty v tekutém prostředí do té míry, která závisí na jejich afinitě k pryskyřici a jejich koncentraci.

Pryskyřice naplněné sodíkem nebo vápníkem vyměňují tyto kationty přednostně za draselné kationty ve střevě (asi 1 mmol draslíku na g pryskyřice); uvolněné kationty (vápník nebo sodík) se absorbují a pryskyřice plus vázaný draslík se vylučují ve stolici. Pryskyřice nejenže nebrání absorpci přijatého draslíku, ale také přijímá draslík normálně vylučovaný do střeva a obvykle se reabsorbuje.

Při hyperkalémii lze použít orální podání nebo retenční klystýr polystyrensulfonátové pryskyřice. Pryskyřice na bázi sodíku (Resonium A) by zjevně neměla být používána u pacientů s renálním nebo srdečním selháním, protože může dojít k přetížení sodíkem. Pryskyřice vápenaté fáze (Calcium Resonium) může způsobit hyperkalcémii a je třeba se jí vyhnout u predisponovaných pacientů, např. U pacientů s mnohočetným myelomem, metastatickým karcinomem, hyperparatyreózou a sarkoidózou. Orálně jsou velmi nechutné a jelikož se pacientům s klystýrem jen zřídka podaří udržet je tak dlouho, jak je nutné (alespoň 9 hodin), aby si vyměnili draslík na všech dostupných místech pryskyřice.

C)[KCC7}[W3T36823TG)(QW

Čas odeslání: 24. června 2021